Skola Online är Sundsvalls och Timrå skolors kombinerade e-post och konferenssystem. Alla elever och all personal vid Sundsvalls och Timrå skolor kan få tillgång till Skola Online. Helpdesk vänder du dig till om du vill få svar på hur man använder Online, hur man själv avhjälper enklare fel och vem man vänder sig till då det trilskas. Då det inträffar driftsstörningar i systemet skall anledningen till detta kunna hittas på denna sida. Är du personal eller elev vid någon av kommunernas skolor och inte har behörighet kan du kontakta resurspersonen på ditt distrikt för att få upplysning om hur du ska gå tillväga för att nå systemet.

Vi har nu uppdaterat servern till version 11. Du kan själv ladda ner programmet i din dator så du får en genväg på ditt skrivbord. Ladda ner den  här. Du kan naturligtvis logga in på webben utan programvaran om du klickar  här.

För att logga in på Skola Online med FirstClass-programmet skriver du skola.sundsvall.se eller skola.timra.se på serverraden i inställningarna. Har du eget användarnamn och lösenord går det bra att klicka på Skola Online symbolen här nedan för att komma in på Online över webben.

© Sundsvalls kommun
lennart.henriksson@skola.sundsvall.se